Τριήμερο 25ης Μαρτίου

Το τριήμερο της 25ης το πρόγραμμα είναι προαιρετικό.