ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

Το επόμενο ΣΑΒΚΥΡ 20-21/05/2023 δεν θα διεξαχθούν αγώνες λόγο Εθνικών εκλογών.