ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Κ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Στο πρόγραμμα κάποια τμήματα έχουν διπλούς αγώνες (Κύπελλο κ Πρωτάθλημα).Όπου είναι εφικτό να γίνουν κ οι δύο διαφορετικά προτεραιότητα έχει το Κύπελλο.