ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΟΜΙΛΩΝ Κ10-Κ12

Στην παρούσα φάση θα ανακοινώνονται όλα τα αποτελέσματα ώστε να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στην Τελική Φάση (PLAY OFF & PLAY OUT)