Το RESPECT CUP, δίνει τη δυνατότητα σε ακαδημίες ποδοσφαίρου να γνωρίσουν τη χαρά
του Αθλητισμού και του συναγωνισμού με τη διοργάνωση ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων.
Βασική επιδίωξη των αγώνων είναι τα παιδιά που θα συμμετάσχουν, να αποκομίζουν από την
κάθε διοργάνωση τα ιδιαίτερα στοιχεία ευρύτερης παιδείας που ο αθλητισμός δύναται να
προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της υπέρβασης.

Σκοπός
Η διοργάνωση των πρωταθλημάτων έχει σκοπό τη δημιουργία ευκαιριών για την ανάδειξη των
ιδιαίτερων ικανοτήτων των παιδιών στον αθλητισμό, τη συνολική καλλιέργεια της
προσωπικότητάς τους, τη συνέχιση της αθλητικής παράδοσης της χώρας μας, καθώς και την
εκπροσώπησή της σε διεθνείς αθλητικές συναντήσεις.
Πέραν όμως του γενικού σκοπού επιδιώκονται και οι παρακάτω επί μέρους στόχοι.

Στόχοι
Σωματικοί – ψυχοκινητικοί
• Καλλιέργεια και ανάδειξη των φυσικών ικανοτήτων και κινητικών δεξιοτήτων των
παιδιών.
Συναισθηματικοί
• Καλλιέργεια κοινωνικών αρετών όπως: ομαδικό πνεύμα, συνεργασία, συμμετοχή,
επικοινωνία, αλληλοβοήθεια, αυτοεκτίμηση, αυτοπειθαρχία και αυτοπεποίθηση.
• Διαμόρφωση στάσεων αποδοχής των κανόνων και των αποφάσεων των κριτών.
• Βίωση της ψυχαγωγίας και της χαράς που πηγάζει από τη συμμετοχή στον αγώνα.
• Ανάπτυξη της αγωνιστικότητας και του συναγωνισμού.
• Δημιουργία βιωμάτων που συνδέονται με την υψηλή επίδοση και τη νίκη του καλύτερου.
• Καλλιέργεια ηθικών αρετών όπως σεβασμός του αντιπάλου, φίλαθλο πνεύμα, συνετή
αντιμετώπιση της νίκης και της ήττας.
Γνωστικοί
• Καλλιέργεια της αγάπης για τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό.
• Προτροπή για ενεργό αθλητική δράση και δια βίου άσκηση.
• Κριτική αντιμετώπιση των αρνητικών φαινομένων που εμφανίζονται στον αθλητισμό.
• Εμβάθυνση στη γνώση των κανονισμών, της στρατηγικής και της τακτικής των
αθλημάτων και αγωνισμάτων.

Είναι κοινή εμπειρική διαπίστωση, η οποία όμως επιβεβαιώνεται και από σχετικές επιστημονικές
έρευνες, ότι ούτε ο σκοπός, ούτε οι περισσότεροι από τους στόχους ικανοποιήθηκαν από τον
τρόπο οργάνωσης των υφιστάμενων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, κυρίως λόγω του
ανταγωνιστικού χαρακτήρα των πρωταθλημάτων.