Το RESPECT CUP αποδοκιμάζει τον άκρατο ανταγωνισμό, αντί του υγιούς συναγωνισμού.
Βασική επιδίωξη είναι τα παιδιά που θα συμμετάσχουν, να αποκομίζουν από τον κάθε αγώνα τα
ιδιαίτερα στοιχεία ευρύτερης παιδείας που ο αθλητισμός δύναται να προσφέρει μέσω της
συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της υπέρβασης.


Προκειμένου να «μεταδίδονται» όλα τα παραπάνω μηνύματα μέσα από ένα «τίτλο»,
ονομάζουμε τους αγώνες «RESPECT CUP – ΣΕΒΑΣΜΟΣ στο παιδί και το παιχνίδι».


Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, για να επιτύχουν και να καταξιωθούν στη κοινωνική
συνείδηση το «RESPECT CUP» είναι απαραίτητη η σε βάθος σχεδίαση, ο κατάλληλος
προγραμματισμός, η άψογη οργάνωση και η σύνδεση με την τοπική αθλητική κοινότητα και
κουλτούρα.