ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

18. 09. 09
Εμφανίσεις: 2994

 Υπεύθυνος Διοργάνωσης: Τσαπόγας Γεώργιος

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:Τσουκάρης Ιωάννης

Υπεύθυνος Μηχανογράφησης: Μουλάς Ισίδωρος

Υπεύθυνος Markteting-Δημόσιες Σχέσεις: Τσαπόγα Πηνελόπη

Υπεύθυνος Διαιτητών: Κωστόπουλος Κώστας

Υπεύθυνος Ιατρικής Ομάδας: Κομνηνός Στέφανος