ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή:
Τροκαντερό
Π.Φάληρο
(δίπλα στο Ρέστειο)