ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ 5Χ5

Περιγραφή:
https://www.google.com/maps/place/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%93%CE%AE%CF%8...