ΑΣΤΕΡΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

Περιγραφή:
https://www.google.com/maps/place/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82+%CE%93%CE%BB%CF%85%CE%BA%CF%8E%CE%BD+%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD/@37.997819,23.838797,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2676add6e26b6d16!8m2!3d37.997819!4d23.838797