ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Περιγραφή:
https://www.google.com/maps/place/%CE%93%CE%AE%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF+%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%89%CE%BD+%CE%91%CF%83%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85/@38.0410061,23.6371326,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1fc470a342c22a04!8m2!3d38.0410061!4d23.6371326