ΡΟΥΦ

Περιγραφή:
https://www.google.com/maps/place/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF+%CE%A0.%CE%91.%CE%9F.+%CE%A1%CE%BF%CF%85%CF%86/@37.9742846,23.7058907,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb466cae74bc32e1d!8m2!3d37.9742846!4d23.7058907