ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΙΛΙΟΥ

Περιγραφή:
https://www.google.com/maps/place/%CE%93%CE%97%CE%A0%CE%95%CE%94%CE%9F+%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A6%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3+%CE%99%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%9D/@38.0396244,23.7079748,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbdb5fc35770e15e4!8m2!3d38.0396244!4d23.7079748