ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ

Περιγραφή:
https://www.google.gr/maps/place/%CE%93%CE%B7%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF+%CE%A0%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9...