ΤΑΥΡΟΥ Β΄

Περιγραφή:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Ob5mlhVPmxeRWo_t_MkXu353Diw&hl=en_US&ll=37.98705965835187%...