ΔΑΚ ΑΙΓΑΛΕΩ

Περιγραφή:
 https://www.vrisko.gr/details/map/6_c00j1_3g2hbba__4aj3i51ddch666h?LogEntryType=ShowMap