ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέλω να ευχαριστήσω την Boca Sport κ τον κ.Μητρογιανη καθώς και το Lecadin Hotel κ τον κ.Ντινα για την αρωγή και την επαγγελματική αλληλεγγύη απέναντι στο Respectcup.