Πληροφορίες Κ6 - "BABINI"

18. 09. 09
Εμφανίσεις: 2218

Ηλιακή κατηγορία από 2016 έως ....

Φιλικές συναντήσεις προπονητικού χαρακτήρα με event που θα ενισχύσουν την προσπάθεια να αγαπήσουν τα παιδιά το ποδόσφαιρο.Πιθανά οι συναντήσεις θα είναι ανά 15νθήμερο και σε μικρά τέρματα(1μέτρο).Δεν υπάρχει σκορ και βαθμολογία.