18. 09. 09
Εμφανίσεις: 2072

Ηλιακή κατηγορία από 2013 έως 2014

Φιλικές συναντήσεις προπονητικού χαρακτήρα με event που θα ενισχύσουν την προσπάθεια να αγαπήσουν τα παιδιά το ποδόσφαιρο.Πιθανά οι συναντήσεις θα είναι ανά 15νθήμερο και σε μικρά τέρματα(1μέτρο).Δεν υπάρχει σκορ και βαθμολογία.